ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСТОДІАН ГАРАНТ"

НАШ ТЕЛЕФОН
056-734-16-86

Послуги

Порядок та умови надання послуг закріплений в Положенні про провадження депозитарної діяльності, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013 року, та у внутрішньому положенні депозитарної установи, розміщеному на сайті в розділі "ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ ДЕПОЗИТАРНОЙ УСТАНОВИ":

http://custodiangarant.uafin.net/documents/dokumenti

 

Товариство надає повний комплекс депозитарних послуг на ринку цінних паперів:

-Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;

-Облік прав на цінні папери;

-Поставка та одержання цінних паперів;

-Списання/зарахування/переказ прав на цінні папери;

-Блокування/розблокування цінних паперів;

-Надання звітів про стан рахунку в цінних паперах та операції;

-Надання емитентам реєстру власників цінних паперів/або переліку власників іменних цінних паперів, довідково-аналітичних матеріалів, випісок і інформативних довідок, іншої інформації щодо власників іменних цінних паперів;

-Корпоративні операції емітента на рахунку у цінних паперах депонента.

 

Переваги обслуговування:

-Надійний облік цінних паперів при максимальній конфіденційності;-Широкий спектр послуг і професійний сервіс;

-Створення максимально комфортного інвестиційного середовища для клієнтів;

-Консультації сертифікованих спеціалістів, з досвідом роботи з резидентами і нерезидентами;

-Автоматизована система обробки інформації;

- Швидке, якісне та своєчасне виконання розпоряджень клієнтів щодо операцій з цінними паперами;

- Індивідуальний підхід до кожного клієнта.